Havaaghatigut, Ilihaidjutit Havaaghanunlu Pivalliadjutit

Havaanik Hatqiqturnirmun

Una makpirvia ikajuutauva?
Ikajurluta ihuaqhijaanganun takujakturvianik titirarlutit uqarijumajarnik talvanitujuriami qiuqutaani ataani.