Tuhaagahat Tuhaqtittijit Havagvia

Nunakjuami Inuuhiriknikkut Ublua 2021: “Piliurnirmun nakuutqijamun, aanniartailinikkut nunakjuami”

Kingulirmik nutaanguqtiqhimajuq Pinggattiut, Qitiqqautijuq 7, 2021

Kavamatkunnin Tuhaqtitaudjutikhaq

Nunakjuami Inuuhiriknikkut Ublua 2021: “Piliurnirmun nakuutqijamun, aanniartailinikkut nunakjuami”

Talvani Qitiqqautijuq 7, Nunavunmiut pitqujaujut ihumagilugu Nunakjuami Inuuhiriknikkut Ublua, nunakjuami aanniartailinikkut kangiqhidjutikhaa ublua taimaa quviahuutigidjutikhaa aullaktirutigijaanut Nunarjuaptingni Aanniaqtailinirmut Timiqutigijait (WHO). Uumani ukiungani pidjutikhaa una “Piliurnirmun nakuutqijamun, aanniartailinikkut nunakjuami”

Aadjikkiingittut munaqhiliqidjutikhanut nunakjuami taimaatut ittuq ajuqhautauvluni ajuqhautigijaallu Nunavunmi. inugiakpallaaqtut iglut, niqikhailliurniq aadjikkiingittunullu havaktaujanut ilangit tadja ajuqhautaujut nakuunigttutik aanniartailinirmut Nunavunmiutanut.

Taimaa WHO uukturaluaqtillugit akhuurutigivlugu nakuutqijamut aanniartailinirmut nunakjuarmi, Nunavut Kavamanga akuurutigijaat nakuutqijamut inuuhiriknikkut tamainun Nunavunmiutanut. Munaqhiliqijitkut, kavamatkunni paanariiktut ukuall Kanataup Kavamanga havaqatiiikhimmaaqtut paqittinahurittutik ikajuutikhanut ihuaqhijuumijaangani munaqhiliqidjutait nunami. Nunavut havaqatigihimmaaqtaitcontinues to work with the Kanataup Kavamanga piliuriami aulapkaidjutikhanik pijakhaujunut nunami ikajuutikhanik nakuutqijanut pidjutikhanik pinahuarutinut havaktaujanullu, aadjikkutarijainut aallani Kanatami.

Naunaijarumagungni munaqhiliqinikkut havaktainun Nunavunmi, takujakturlugu www.gov.nu.ca.

###

Tuhaqtipkaivikhanut Uqaqvigiyaqhaq:

Chris Puglia
Atanngujaullaktuq Tuhaqtipkainikkut
Aanniaqtailinikkut Havagvia
867-975-5949
@email
 

Aallanun atqtillugu una makpivia

Una makpirvia ikajuutauva?
Ikajurluta ihuaqhijaanganun takujakturvianik titirarlutit uqarijumajarnik talvanitujuriami qiuqutaani ataani.